Privacyverklaring

Klimaatidee Airconditioning vindt uw privacy belangrijk. Daarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens altijd op verantwoorde wijze en met uw privacy in het achterhoofd. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken wanneer u gebruik maakt van de diensten van Klimaatidee Airconditioning. In dit document staat ook beschreven welke rechten u heeft en hoe u ze kunt uitoefenen.

Welke gegevens worden bewaard en waarom
Klimaatidee Airconditioning kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op onze website aan ons verstrekt. Klimaatidee Airconditioning kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer

Klimaatidee Airconditioning verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen en/of telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Klimaatidee Airconditioning uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een door u verstrekte opdracht.

Heeft u een opdracht verstrekt en/of maakt u gebruik van onze diensten noteren wij de volgende gegevens in onze administratie:

  • Uw NAW gegevens
  • Uw e-mailadres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw factuurgegevens
  • Aantal en type installatiesystemen
  • Frequentie van onderhoud, indien van toepassing

Hoe lang worden gegevens bewaard
Klimaatidee Airconditioning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u ons geen opdracht verstrekt of aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Hiervan uitgezonderd is de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Gegevens delen met anderen

Klimaatidee Airconditioning verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een door u gegeven opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Klimaatidee Airconditioning behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@klimaatidee.nl. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren. Klimaatidee Airconditioning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Klimaatidee Airconditioning

Hoogvlietsekerkweg 140
3194 AM Rotterdam-Hoogvliet
T 010 5012525
M 06 51578256
E info@klimaatidee.nl