Header afbeelding Header afbeelding Header afbeelding

Ventilatietechniek

Het ventileren van huizen en gebouwen is noodzakelijk om de luchtkwaliteit, luchttemperatuur en luchtvochtigheid van het binnenklimaat op een gewenst én gezond niveau te houden. Het vermijden van tochtklachten, besparing op energieverbruik of het voorkomen van hinderlijke stoorgeluiden van buitenaf zijn vaak redenen om niet of minimaal te ventileren.

Toch onderschat men vaak de gevolgen van slecht geventileerde ruimten. Toename van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, geïrriteerde oog- en neusslijmvliezen of concentratieverlies zijn vaak toe te schrijven aan verhoogde kooldioxide concentraties in afgesloten ruimten.

We kunnen twee soorten ventilatie onderscheiden, natuurlijke ventilatie en mechanische ventilatie:

1. Natuurlijke ventilatie

Natuurlijke ventilatie wordt in woningen en kantoorgebouwen zelden toegepast. Men gaat hierbij uit van een natuurlijke luchtstroom van de ene zijde naar de andere zijde in het gebouw door middel van regelbare ventilatie-openingen in de gevel maar ook boven de binnendeuren of gangwanden van het gebouw.

Het is een gecompliceerd en moeilijk regelbaar systeem waarbij in de ontwerpfase lastig uitspraak kan worden gedaan over de mogelijkheden en beperkingen hiervan.

2. Mechanische ventilatie

Mechanische ventilatie daarentegen laat zich eenvoudiger regelen. Je kunt door middel van meet- en regeltechniek nauwkeurig bepalen hoeveel lucht er in een bepaalde ruimte ingeblazen dan wel afgezogen dient te worden.

In beide gevallen maakt de vervuilde lucht plaats voor verse buitenlucht mits er boven ramen of deuren in de buitengevel voorzieningen zijn getroffen om lucht door te laten. Ramen zijn vaak standaard uitgerust met geïntegreerde buitenluchtroosters die handmatig open of dicht gedraaid kunnen worden.

Balansventilatiesystemen met warmte terugwinning

Steeds vaker wordt zowel in de woning- als utiliteitsbouw gebruik gemaakt van zogeheten balansventilatiesystemen met warmteterugwinning. Het principe is eenvoudig. Balansventilatie met warmteterugwinning is een ventilatiesysteem dat de temperatuur van de afvoerlucht gebruikt om de toevoerlucht op te warmen. Belangrijk is wel dat de twee luchtstromen elkaar kruisen dan wel passeren om warmte-overdracht te laten plaatsvinden.

Een warmteterugwinapparaat is hiervoor noodzakelijk. Er bestaan systemen met een warmteterugwinrendement van meer dan 95%. Dit kan vertaalt worden naar een evenredige energiebesparing.

KLIMAATIDEE informeert u graag over de vele mogelijkheden op dit gebied.

Klik hier voor het contactformulier

Klimaatidee  |  Hoogvlietsekerkweg 140  |  3194 AM Rotterdam-Hoogvliet  |  010 5012555 of 06 51578256  |  info@klimaatidee.nl